Memling Security

Logistyka

Logistyka

Chociaż zajmujemy się branżą niezwiązaną ze sztuką i kulturą, cały czas jesteśmy blisko niej, za sprawą dbania o porządek w poszczegolnych ważnych dla kultury miejsc. A są to między innymi:

• Słynne w Trojmieście Muzea - Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Miasta Sopotu czy Muzeum Narodowe w Gdańsku, w którym znajduje się oryginał Sądu Ostatecznego.

• Jeden z najpiękniejszych i największych ogrodów zoologicznych w Polsce – Ogród Zoologiczny "Wybrzeże" w Gdańsku-Oliwie,

• Operę Bałtycką w Gdańsku, Teatr Wybrzeże w Gdańsku,

• Mieszczące Biblię Gutenberga Muzeum Diecezjalne w Pelpinie – tutaj jesteśmy niewątpliwie najbliżej historii.

Szkolnictwo

Ochraniamy także kilka liczących się placówek edukacyjnych. m. in. Akademię Morską w Gdyni, kształcącą kadry nierozerwalnie związane z morzem i żeglugą, Największą uczelnię technologiczną w północnej Polsce – Politechnikę Gdańską. Pomorski oddział PAN (Polska Akademia Nauk)

W wymienionych obiektach stosujemy całodobową ochronę fizyczną i mienia oraz systemy monitroingu.