Memling Security

Handel

Handel

Zajmujemy się ochroną fizyczną nieodłącznie związanych z polskim krajobrazem i tradycją, znanych jeszcze w PRL, targowisk. A są to:

 Pasaż Królewski w Gdańsku,
 Targowisko Miejskie w Gdańsku,
 Targowisko Miejskie we Wrzeszczu,
• Targowisko Miejskie w Oliwie.